Close

Det sjätte transnationella mötet i Bursa, Turkiet, Mars 25-27, 2019

 

Det sjätte transnationella mötet ägde rum i Bursa, Turkiet 25–27.3.2019.
Parterna har slutfört nästan alla projekt resultat och översättningarna av handboken pågår för att slutföras i juni.
Alla partner arbetar med material och deras språkkaféer går bra. Belgien har redan hjälpt till att skapa ett café i Tyskland via sitt kontaktnät.
Samarbetspartnerna deltog i språkkaféet i Bursa som handledare och evenemanget var en succé med 30+ personer som deltog och flera språkbord fanns tillgängliga.
Det sista mötet kommer att vara i Kristianstad, Sverige den 27–28.6.2019, som också kombineras med ett event där parterna kommer att delta.