Close

2: a Transnationella mötet, Sorrento, Italien, 29 januari 2018

Det andra transnationella mötet i Language Voices-projektet ägde rum i Sorrento i Italien den 29 januari 2018. Under mötet diskuterade projektpartnerna de tidigare uppgifterna och rapporterade och fattade beslut om de nya tidsfristerna. Webbplatsen presenterades och information om hur man laddar upp material till webbplatsen och även en presentation om hur man skapar material på språkmenyns webbplats.

Några av partnerna hade redan börjat sina språkcafé och berättade för de andra parterna hur de har gått.

Appen för Language Voices har redan startats och kommer att vara redo för partnerna att testa i april 2018.

En text för nyhetsbrevet diskuterades och frågor om rapportering och spridning beslutades.

Nästa möte kommer att hållas i Maastricht, Nederländerna 23.4.2018