Close

Vårt projekt

Eftersom det växande antalet immigranter i Europa kämpar med begränsade ekonomiska resurser, syftar detta projekt till att förbättra och underlätta deras tillgång andraspråkstudier genom deltagande i Language Voices språkkaféer, som är informella möten baserade på volontärarbete men också metodiskt organiserade. Immigranterna får tillgång till sociala, informella miljöer i det nya värdlandet medan de integreras i en grupp av elever och handledare, detta är en viktig framgångsfaktor för att skapa livskvalité i ett nytt land.

Projektet kommer att skapa:
1) en förberedande utbildning och handbok så att det flerspråkiga Language Voices konceptet enkelt och framgångsrikt kan kopieras i hela EU eller någon annanstans i världen;

2) en omfattande materialbank med språkinlärnings- och kulturmaterial och resurser och möjlighet till online kommunikation och språkutbyte;

3) en mobilapplikation för att hitta möjliga tillfällen för språkutbyte som finns i partnerländerna;

 

Projektets mål är:

1) att begränsa vissa inledande hinder för språkstudier (angående möjligheter, tillgång och kostnad);

2) att underlätta spridningen av lättillgängliga, informella, välutformade möjligheter till språkutbildning och material;

3) att erbjuda allsidiga mångkulturella, flerspråkiga mötesplatser i samarbete med lokala småföretag.