Close

Projekti

Maahanmuuttajien lukumäärä Euroopassa on yhä kasvussa ja monet heistä kamppailevat heikkojen taloudellisten resurssien kanssa. Tämä projekti pyrkii edesauttamaan pääsyä vieraan kielen opiskeluun osallistumalla Language Voices -kielikahviloihin, jotka ovat epämuodollisia tapaamisia perustuen vapaaehtoisuuteen, mutta ne ovat myös systemaattisesti järjestettyjä. Tämä tarjoaa maahanmuuttajille mahdollisuuksia sosiaaliseen, epämuodolliseen kanssakäymiseen uudessa kotimaassa integroitumalla oppijoiden ja tuutoreiden yhteisöön, mikä on yleensä tärkein menestystekijä korkeatasoisen elämän perustamiseen uudessa maassa.

Projektissa tuotetaan: 

1) valmentava koulutus ja käsikirja, jotta Language Voices -konsepti voidaan helposti ja menestyksekkäästi toisintaa EU:ssa ja kaikkialla maailmassa;

2) kattava materiaalipankki, johon kuuluu kieli- ja kulttuurimateriaalia ja resursseja sekä mahdollisuus viestintään ja kielivaihtoon verkossa;

3) mobiilisovellus kielivaihtotapahtumien löytämiseksi partnerimaissa;

 

Projektin tavoitteena on:

1) pienentää kynnystä kieliopintojen aloittamiseksi (tarjolla olevat mahdollisuudet, pääsy ja kustannukset);

2) edesauttaa helposti saatavilla olevien, epämuodollisten, kustannukset alhaisina pitävien mutta hyvin järjestettyjen kielikoulutusmahdollisuuksien ja materiaalin luomista;

3) tarjota kattava monikulttuurinen, monikielinen ympäristö ja kohtaamispaikka yhteistyössä pienten liiketoimijoiden kanssa.