Close

Projemiz

Avrupa’daki  artan göçmen sayısı nedeniyle sınırlı finansal kaynaklarla mücadele edilirken, bu proje gönüllü olarak informal toplantılar yaparak sistematik bir şekilde organize edilen  Language Voices dili kafelerine katılım yoluyla ikinci dil çalışmalarına erişimlerini kolaylaştırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Göçmenler  ikamet edilen ülkenin sosyal ve gayriresmi ortamlarına erişirken, genellikle yeni bir ülkede kaliteli bir yaşam kurmada önemli bir başarı faktörü olan öğrenci ve öğretmen topluluğuna entegre olurlar.

Proje şunları sağlama niyetindedir:

1) Çoklu lisanlar için language Voice konseptinin AB ya da dünyanın herhangi bir yerinde kolaylıkla ve başarılı bir şekilde kopyalanabilmesi için bir hazırlık eğitimi ve el kitabı;

2) Dil öğrenimi için kültürel materyali ve kaynakları olan, online iletişim ve dil değişimi yapma imkânı olan kapsamlı bir materyal bankası;

3) Ortak ülkelerdeki dil değişimi etkinliklerini bulmak için mobil bir uygulama;

Proje hedefleri şunlardır: 

1) dil çalışmalarına yönelik bazı ön engelleri (fırsat, erişim ve maliyetle ilgili) hafifletmek;

2) kolay erişilebilir, enformel olmayan, düşük maliyetli ancak iyi yapılandırılmış dil eğitimi fırsatlarının ve materyalinin çoğaltılmasını kolaylaştırmak;

3) yerel küçük işletmelerle işbirliği içinde, çok kültürlü, çok dilli çevreyi ve toplantı yerlerini kapsayan geniş kapsamlı bir ortam sağlamak.