Close

Partners

Learnmera / Finland

Learnmera Oy är en privat organisation med språkutbildningar för vuxna och översättningsleverantör, i Helsingfors erbjuder man affärsspråklektioner, översättningar och korrekturläsning till sina kunder. Kurser erbjuds i de stora nordiska och europeiska språken, och nybörjarkurser i engelska, finska, svenska, franska, tyska och ryska. Learnmera Oy har lång erfarenhet av utbildning, skapande av resurser, webbsidor och App-innehåll samt yrkesutbildningar online. Deras gratis språkinlärningar och kulturella material på nätet har haft hundratusentals nedladdningar. De har varit aktiva inom olika europeiska projekt sedan år 2008.

Learnmera har också IT-tjänster särskilt riktade mot företag och institutioner som vill förbättra sina kundgränssnitt och närvaro i sociala medier.

En lista över tidigare projekt Learnmera har arbetat med kan hittas här.


www.learnmera.com

www.thelanguagemenu.com

Veronica Gelfgren

veronica@learnmera.com

+358 45 169 5454Folkuniversitetet / Sverige


Folkuniversitetet är ett studieförbund som erbjuder ett brett utbud av vuxenutbildning över hela Sverige. Det är en sammanslutning av fem stiftelser: och är knutna till universiteten i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå. Vi har en brett öppet utbildningsprogram inom en rad olika ämnen, har gymnasium, skolor för högre yrkesutbildning, kurser för seniorer, arbetsmarknadsutbildning och vidareutbildning för arbetslivet.

Folkuniversitetet är fristående från alla politiska, religiösa och kommersiella intressen.

Internationellt samarbete, pedagogisk utveckling, demokrati och fokus på individen är centrala värden för oss. Vi har gett viktiga bidrag till utvecklingen av svenskt utbildning, till exempel kvälls kurser, språkcentra, svenska för invandrare, gymnasium och databaserad utbildning. Visioner och idéer för bättre inlärningsmetoder utvecklas och testas i projektgrupper, ofta i internationellt samarbete. Coaching, mentorskap, validering, lärande i arbetslivet och aktiv vägledning utifrån individuella behov är exempel på områden som vi utvecklar, och genomför i vår egen organisation. 


www.folkuniversitetet.se

Ingmarie Rohdin

ingmarie.rohdin@folkuniversitetet.se

+46 4420 7640Welcome Home International / Belgien


Welcome Home International är en ideell organisation som erbjuder uppmuntran, utbildning och hjälp till nyanlända under integrationen. Detta uppnås genom samhällsbaserat engagemang och utveckling av effektiva och respektfulla metoder som stöder de fyra pelarna i integrationen, som språk, boende, sysselsättning och samhällsnätverk, samtidigt som man aktivt stöder nätverk, interkulturella utbyten och social medvetenhet mellan anländande och mottagande kulturer. Samverkar samtidigt och deltar i  partnerskap med andra organisationer som delar det gemensamma målet att bättre centralisera information och tjänster.

 

www.welcomehome.international

Barbara Winn-Hagelstam

barbara@welcomehome.international

+32491087157Sorrento Lingue-Sant'Anna Institute / Italien


Sorrento Lingue-Sant’Anna Institute grundades 1998:

– erbjuder skräddarsydda studier utomlands i samarbete med amerikanska universitet, med praktik inom olika områden;
Faculty Led program med valfri praktik och service-lärande komponenter;
Studier och sommarstudier utomlands med ett antal olika inriktingar, t.ex. italienska studier, företagsekonomi, konst och humaniora, arkeologi, gästfrihet och turism, natur- och samhällsvetenskap mm

– organiserar italienska språk- och kulturkurser till utländska studenter från många länder i världen (inklusive program för gymnasier och 50+ studenter)

– organiserar – Italienska 10 månaders språkprogram för kinesiska studenter (“Turandot” universitetsprogram i samarbete med Akademin för konst i Neapel)

– erbjuder språkkurser för lokala studenter i många olika språk (engelska, spanska, franska, ryska, tyska, kinesiska, japanska) inklusive företagskurser i engelska för lokala företag

www.santannainstitute.com

Marco Marino

marco.marino@santannainstitute.com

+39 081 8075599C.E.P.E.R, Cehel / Spanien


CEPER Cehel är ett utbildningscenter i Andalusien. De har fått utmärkelse på provinsiell regional nivå (“Antonio Domínguez”) och nationell nivå (Contraviesa och Sierra Nevada) Organisationen har även fått migrationspris och mottagit bekräftelse från Miguel Hernández och Granada-universitetet vid den 4: e migrationskonferensen.

60 % av studenterna är invandrare som behöver lära sig ett andraspråk. För närvarande organiserar CEPER vuxenkurser som syftar till att erhålla grundläggande kvalifikationer Undervisningen utvecklas sedan på sekundär nivå och med utbildningsplaner för att främja aktivt medborgarskap.

Verksamheten inriktas också på läroplaner, metodstrategier och CEPER. Cehel har utvecklat och samordnat en vuxenutbildningsverksamhet som använder ny teknik, eller innovativ verksamhet inom lärande för vuxenutbildningen.

Spanska språkkurser är tillgängliga för vuxna med svårigheter i integrationen och med låg utbildningsbakgrund. C.E.P.E.R. realiserar vuxenutbildningsprogram för överföring av demokratiska, sociala och kulturella principer, och inom ramen för Grundtvig-projekten, livslångt lärande, innovativ utbildning och arbetsliv (med andra institutioner). C.E.P.E.R Cehel har också arbetat med “Rural Project” (Europeiska kommissionen) och 2007 Social Responsibility Report.


www.cepercehel.blogspot.com.es

Juan Cristóbal Ruiz González

juancristobal@cepercehel.com

+34 958649742The Foundation for Women and Welfare / Nederländerna


The Foundation for Women and Welfare är engagerad i viktiga frågor med social betydelse, som sjukvård, frivilligarbete, utbildning och återintegrering, medling & livs-coaching. 

Genom utbildning, kurser och temadagar delar vi vår kunskap om sociala frågor som berör etniska grupper. Vi har också en rådgivande roll för yrkesverksamma, när de ska tillämpa sina förvärvade kunskapen i praktiken.

The Foundation for Women and Welfare erbjuder intressanta utbildningar för personal, yrkesverksamma och frivilliga som arbetar inom vård och välfärd. Vi erbjuder utbildning löpande under hela året.

Social medvetenhet
Förutom kunskapsöverföring organiserar vi också aktiviteter och projekt för grupper av olika åldrar och bakgrunder.
Vi styr genomförandet av projekt och aktiviteter med hjälp av volontärer.
Projekten och aktiviteterna är relaterade till möten, holländska språkkurser, rekreation, sport, konst, kultur och/eller medborgarskap.

Våra projekt och aktiviteter har följande mål: 

• Främja frigörande och deltagande av utsatta grupper i det nederländska samhället.
• Kvinnor och barn måste vara helt delaktiga i samhället i alla former.
• Öka sårbara gruppers självförtroende och arbetsmarknadsposition.

Under alla våra insatser, oavsett om det är med privatpersoner eller yrkesverksamma betonar vi behovet av att förbättra språkkunskaper och hjälpa till att bygga broar. Allt till det slutliga målet att så fort som möjligt integrera enskilda personer, så att de kan hitta sin väg och plats i det nederländska samhället.


www.vrouwenwelzijn.nl 

Zohra Rouah

z.rouah@vrouwenwelzijn.nl

+31 464234244 Bursa Education and Youth Association / Turkiet


BURGED är en organisation som utbildar och coachar personer och organisationer, som inte tidigare har erfarenhet av socialt entreprenörskap och socialt nytänkande, och hjälper till att hitta lämpliga utbildningar och europeiska projekt. BURGED coachar i missgynnade och åsidosatta samhällen, och stödjer dem som försöker göra skillnad genom sitt arbete och kvalitet på utbildningar.


BURGED fokuserar på att minska beroendet av staten, att göra det möjligt för missgynnade personer och samhällen att utvecklas genom att framgångsrikt leverera egna lösningar för arbetslöshet, fattigdom, utanförskap, social utslagning och missnöje.

BURGED arbetar med lokala offentliga myndigheter i kommuner i utbildningsfrågor, sociala åtagande och ansvarområden, för att nå intressenter och för ökande medvetenhet. 

Vårt mål,

  • nätverksplattformar för samhällsorganisationer, öka ungdomars förståelse av globala problem och     ge dem tillgång till internationella projekt

  • samarbete med universitet för att stärka utbildningar och få dem att tänka nytt

  • tillhandahålla utbildning som PCM, IT, engelskspråkiga lektioner 


www.burged.org.tr

Veli Cihad Elyak

info@burged.org

+905058186061