Close

Partners

Learnmera / Finland


Learnmera Oy is een privé  onderneming die  taalonderwijs aanbiedt en vertaalwerkzaamheden verricht in het grotere Helsinki-gebied, met name zakelijke  taalcursussen, vertalingen en proeflezen. Cursussen worden aangeboden in de grote Scandinavische en Europese talen, evenals beginnerscursussen in het Engels, Fins, Zweeds, Frans, Duits en Russisch. Learnmera Oy heeft ruime ervaring op het gebied van educatieve hulpbronnen, website creatie en app content building, evenals online beroepsopleidingen. Ons gepubliceerde materiaal voor talen aanleren evenals het culturele materiaal is gratis online beschikbaar en is tot op heden honderden duizenden keren gedownload. Learnmera Oy is sinds 2008 actief in verschillende Europese projecten.


Naast de bovengenoemde diensten biedt Learnmera Oy ook IT-diensten die speciaal gericht zijn op zakelijke klanten en instellingen die hun klanteninterfaces en sociale media aanwezigheid willen verbeteren.
Een lijst met projecten die Learnmera Oy eerder heeft uitgevoerd, vindt u hier.

www.learnmera.com

www.thelanguagemenu.com

Veronica Gelfgren

veronica@learnmera.com

+358 45 169 5454Folkuniversitetet / Zweden

Folkuniversitetet is een vereniging voor volwassenenonderwijs die in heel Zweden een breed scala aan volwassenenonderwijs aanbiedt. De vereniging wordt gevormd door vijf fundamenten: de universiteitsuitbreidingen verbonden aan de universiteiten van Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund en Umeå. We hebben een uitgebreid educatief programma over allerlei onderwerpen; we begeleiden en voeren ons aanbod uit ook op middelbare scholen, hogere beroepsopleidingsscholen, cursussen voor ouderen , arbeidsmarkt begeleiding en training voor het werkleven.

De Folkuniversitetet is onafhankelijk van alle politieke, religieuze en commerciële belangen.

Internationale samenwerking, pedagogische ontwikkeling, democratie en focus op het individu zijn centrale waarden voor ons. We hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Zweedse opleidingen en training aanbod zoals avondgymnasiums, talen centra, Zweeds voor immigranten, universiteiten en ICT. Visies en ideeën voor betere leermethoden worden ontwikkeld en getest in groepsprojecten, vaak in internationale samenwerking. Coaching, mentoring, ondernemerschap, leren in het beroepsleven, empowerment en actieve begeleiding op basis van individuele behoeften zijn voorbeelden van gebieden die we ontwikkelen en implementeren in onze eigen organisatie. .


www.folkuniversitetet.se

Ingmarie Rohdin

ingmarie.rohdin@folkuniversitetet.se

+46 4420 7640Welcome Home International / België

Welcome Home International is een non-profit organisatie die ondersteuning, scholing en stimulans biedt aan nieuwkomers tijdens hun integratie. Dit wordt bereikt door maatschappelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van effectieve en respectvolle uitwisseling ter ndersteuning van de vier pijlers van integratie, namelijk; taal, accommodatie, werkgelegenheid en gemeenschapsnetwerk. Tevens wordt ondersteuning verleend bij het actief netwerken, interculturele uitwisselingen en sociaal bewustzijn tussen de aankomende en ontvangende culturen. Tegelijkertijd werken partner organisaties samen mee aan het gemeenschappelijke doel om informatie en diensten beter te centraliseren.


www.welcomehome.international 

Barbara Winn-Hegelstam

barbara@welcomehome.international 

+32491087157


C.E.P.E.R, Cehel / Spanje


CEPER Cehel is een permanente opleidingscentrum in de Andalusische regio. Zowel op provinciaal als regionaal niveau (“Antonio Domnguez”) en de nationale (Contraviesa en Sierra Nevada) en de Migratie Award. Tevens heeft het opleidingscentrum een erkenning gekregen van Miguel Hernandez en de Universiteit van Granada tijdens de 4e Migratieconferentie.

Ongeveer 60% van de studenten zijn immigranten die een tweede taal moeten leren. Momenteel, organiseert  C.E.P.E.R. cursussen voor colwassenen die gericht zijn op het behalen van de basiskwalificatie; het onderwijs wordt dan op secundair niveau ontwikkeld met daarbij trainingsplannen om actief burgerschap te bevorderen.

De activiteiten richten zich ook op het thema nieuw burgerschap en mede daarom dient er ook focus gelegd te worden op het curriculum en de methodologische strategieën; zo heeft C.E.PER. 

Cehel activiteiten ontwikkeld en gecoördineerd in het primaire volwassenenonderwijs. Hierbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe technologieën, of innovatieve leeractiviteiten in de leermethode voor volwassenen.

Verschillende Spaanse taalprogramma’s zijn beschikbaar voor volwassenen die moeite hebben met integratie, een laag taalniveau hebben of basis kennis ontbreekt over democratische , sociale en culturele beginselen. C.E.PER. realiseert programmas voor volwasseneneducatie voor de overdracht van democratische, maatschappelijke en culturele principes. Hierbij is er in verschillende projecten samengewerkt met andere  instellingen op verschillende onderelen zoals de “life long learning Centres” (Grundtvig), training (Innovatief onderwijs) en voor het deelgebied werk . C.E.P.E.R Cehel heeft samengewerkt met het ‘plattelands project’ van de Europese Commissie en heeft een bijdrage geleverd aan het Sociaal vVrantwoordingsverslag van 2007.


www.cepercehel.blogspot.com.es

Juan Cristóbal Ruiz González

juancristobal@cepercehel.com

+34 958649742Vrouw en Welzijn / Nederland


Vrouw en Welzijn houdt zich al 12 jaar bezig met problemen binnen onze maatschappij. Of het nu gaat om vragen over relaties, identiteit, opvoeding, verslavingszorg, gezondheid, werk, onderwijs, etnische vraagstukken, allochtonenproblematiek, verslaving of het behartigen van belangen voor gedetineerden en ex-gedetineerden; iedereen kan bij ons terecht.

Wij houden ons bezig met zaken die van maatschappelijk belang zijn zoals eerste- en tweede lijngezondheidszorg, vrijwilligerswerk, scholing, re-integratie trajecten, Mediation & Life coaching.

Door middel van trainingen, cursussen en themadagen delen wij onze kennis over maatschappelijke zaken die etnische groeperingen raken. Ook vervullen wij een adviserende rol voor professionals om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk.

Stichting Vrouw en Welzijn heeft een interessant trainingsaanbod voor beleidsmedewerkers, professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn op het terrein van zorg & welzijn. Wij bieden trainingen aan door het gehele jaar.

Maatschappelijke betrokkenheid

Naast kennisoverdracht organiseren wij ook activiteiten en projecten voor groepen van uiteenlopende leeftijden en achtergronden. 

Wij begeleiden de uitvoering van projecten en activiteiten met behulp van vrijwilligers. 

De projecten en activiteiten hebben betrekking op ontmoetingen, recreatie, sport, kunst, cultuur en/of burgerschap. projecten en activiteiten hebben de volgende doelstellingen; 

• Het bevorderen van de emancipatie en participatie van kwetsbare groepen in de Nederlandse Samenleving; 

• Vrouwen en kinderen volwaardig onderdeel te laten zijn van de maatschappij in alhaar vormen.

• Vergroten van de zelfredzaamheid en arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen.


www.vrouwenwelzijn.nl 

Zohra Rouah

z.rouah@vrouwenwelzijn.nl

+31 464234244 BURGED / Turkije


BURGED is een organisatie die individuen en organisaties ondersteunt en begeleidt met ongekende ervaringen op het gebied van ondernemerschap en sociale innovatie, opleidingsmogelijkheden en opleidingsprojecten. 

BURGED handelt met benadeelde en gemarginaliseerde gemeenschappen om degenen die een verschil maken met hun werk en de kwaliteit van het onderwijs te ondersteunen. BURGED richt zich op het verminderen van de afhankelijkheid van de staat, op het betrekken van gehandicapte en achtergestelde groepne bij de gemeenschap, voorgaande met als doel het ontwikkelen en succesvol leveren van oplossingen voor werkloosheid, armoede, marginalisatie en sociale uitsluiting.

BURGED werkt op lokaal niveau wbt  educatieve kwesties, sociale verplichtingen en aanverwante verantwoordelijkheden veel samen met overheidsinstanties om op deze manier alle belanghebbenden te bereiken.

Onze doelen:

– Het creëren van netwerken en fora voor maatschappelijke organisaties begrip en kennis rondom mondiale problemen te vergroten en daarmee voor jongeren de toegang tot internationale projecten te bevorderen

– Verbetering en innovatie van onderwijs dmv samenwerking met universiteiten 

– Het organiseren van diensten met betrekking tot PCM, IT, Engelse cursussen.


www.burged.org.tr

Veli Cihad Elyak

info@burged.org

+905058186061