Close

Kickoff-möte, Helsingfors, Finland, 11 September 2017

 

Kickoff-mötet för projektet Language Voices ägde rum i Helsingfors, Finland, den 11 september 2017. Under mötet beslutade projektpartnerna om arbetsuppgifter och deadlines, diskuterade administration och redovisning, enades om projektets webbsida och mobilapplikationen. De besökte också Café Lingua i Helsingfors för att bekanta sig med konceptet för de event som ska hållas i partnerländerna inom ramen för detta projekt.   Language Voices slutresultat blir att organisera språkkaféer i partnerländerna, skapa mobilapplikationen för besökare på språkkaféer, samt material och handböcker för arrangörerna av språkkaféerna.