Close

Tredje projektmötet i Maastricht, Nederländerna, april 2018

Partnerna träffades i Maastricht i april 2018 för det tredje transnationella mötet. Language Voices mobilapp för Android testades av alla partner. Alla språkkaféer har startat i partnerstäderna, och varje partner gav en kort presentation om deras aktiviteter och hur arbetet fungerar så här långt. Språkutbildningsmaterial har laddats upp på projektets hemsida och partnerna kommer att skapa mer material under sommarmånaderna.

Nästa steg inom projektet är att slutföra handboken.

Nästa partnermöte har fastställts till september 2018 i Spanien.