Close

Det fjärde transnationella mötet i Granada, Spanien, 24-26 september, 2018

 

Det fjärde transnationella mötet för Language Voices-projektet hölls i Granada, Spanien 24–26.9.2018.

Parterna har sedan det senaste mötet i Maastricht arbetat med att producera material och videos, som har laddats upp till hemsidan. Nästa steg är att slutföra handboken för språkkafé arrangörer, skriva delårsrapporten till nationella programkontoret och fortsätt sprida projektet och Language Voices mobilapp för att locka fler användare till både materialet och “hitta ett språkkafé nära dig” appen. Nästa möte kommer hållas i Belgien 17–19.12.2018.