Close

Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR) Language Voices.

Vad vi gör om generell databeskyddsförordning (GDPR) på Language Voices?

Language Voices har redan granskat sina personuppgifter och har genomfört nödvändiga åtgärder för att vara GDPR-kompatibla. Innan vi svarar på de viktigaste frågorna om dig som kund av Language Voices, anser vi att det är viktigt att markera några viktiga definitioner i förhållande till GDPR-riktlinjer.

 

Viktiga Definitioner

  • Personuppgifter: Information om en identifierad eller identifierbar verklig person. En identifierbar verklig person definieras som någon verklig person som kan direkt eller indirekt identifieras.
  • Process: Alla operationer eller uppsättningar av operationer som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett om de är automatiska, såsom insamling, inspelning, överföring, lagring, bevarande, extrahering, samråd, användning och så vidare.
  • Kontrollant: Den fysiska eller juridiska personen, myndighet, byrå eller en annan organisation som ensam eller gemensamt med andra, bestämmer syftet och sättet att behandla personuppgifter.
  • Processor: Den fysiska eller juridiska personen, myndighet, byrå eller en annan organisation som behandlar personuppgifter åt kontrollanten.

 

Language Voices’ åtagande som datakontrollant.

Language Voices klassificeras som en datakontrollant när vi samlar in dina data för att hantera och identifiera konton, till exempel är vi engagerade i:

  • Begränsa insamlade uppgifter till vad som är absolut nödvändigt och för syftet med varför det samlas in.
  • Lagring av personuppgifter under en begränsad och lämplig tid.

Genomföra tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en hög grad av säkerhet.

 

Vanliga frågor:

För din bekvämlighet har vi sammanställt en lista över GDPR relaterade, vanliga frågor.

 

Kommer Language Voices att vara GDPR-kompatibla?
Ja, som nämnts ovan har Language Voices redan granskat sina personuppgifter och har genomfört åtgärderför att vara GDPR-kompatibla.

 

Vilka personuppgifter samlas in av Language Voices, och för vilka ändamål?
Language Voices samlar in följande personliga uppgifter om sina kunder:
Fullständigt namn, Profilbild (valfritt):
Används endast för visning av användarens egna konto

E-postadress
Används som kontoidentifierare och för att kommunicera med kunden om det behövs.

 

Var lagras denna data? Är dessa lagringsplatser GDPR-kompatibla?
Language Voices lagrar all produktionsinformation på en server som hanteras av Learnmera i vårt anslutna datacenter (som över stämmer med CISPE-uppförandekoden).

Den upprätthåller och lagrar all produktionsinformation i fysiskt säkrade datacenter som är 24/7 övervakad at CCTV och säkerhetspersonal för att upprätthålla hög säkerhetsnivå och för att undvika datafel, använder Language Voices branschstandardkrypteringssystem och protokoll för att kryptera dataöverföringar mellan datacentren. Våra servrar stöder HTTPS och alla nuvarande versioner av TLS (1.0, 1.1 och 1,2). Tillgång till produktionssystem är begränsad till ett fåtal utvalda anställda där tillgången till dessa system är skyddad med verifieringsmetoden för Puplic Key

 

Hur länge lagras data för?
Uppgifterna lagras under tiden du är registrerad och din data sparas när du avinstallerar Language Voices App för att säkerställa att du kan återaktivera kontot om du bestämmer dig för att komma tillbaka.

 

Delar Language Voices data med någon tredjepartsorganisation?
Language Voices delar inte personuppgifter som tillhandhålls av användarna