Close

Det femte transnationella mötet i Bryssel, Belgien, december 17-19, 2018

Det femte transnationella mötet hölls i Bryssel i december 2018. Samtliga partner var närvarande och partnerna fick chansen att få nya idéer till sina egna kaféer, eftersom varje partner presenterade sina innovativa tillvägagångssätt som de har utvecklat. De sista delarna som behövs för handboken diskuterades och den engelska versionen av handboken kommer att vara online inom några veckor. Därefter kommer partnerna att översätta handboken till sina modersmål. Detta blir den sista produkten av projektet.

Språkkaféerna fungerar bra i alla länder, Language Voices mobil-app är klar, mycket material har skapats på 13 språk och handboken är nästan klar.

Belgien har startat ett andra språk café speciellt för kvinnor. Detta tillsammans med barnomsorg är de en plats för flyktingkvinnor att också ha möjlighet att träna språket och umgås utan att män är närvarande.

Spanien har etablerat 4 språkkaféer i olika städer i Andalusien.
Turkiet har tematiska veckor, filmer, spel, kultur och traditioner alla inkluderar diskussioner och debatter.

Nederländerna har startat språkkaféer i fängelser som ett pilotprojekt för att ta reda på om språkkaféerna också kommer att fungera i denna miljö.
Italien arbetar med amerikanska universitet, så deras spridning går också transatlantiskt.

Sverige erbjuder varje vecka “fika” (kaffe och bullar) på språkkafét, som deltagarna har uppskattat mycket.