Close

Brüksel’deki 5. Uluslararası Toplantısı, Belçika, 17-19 Aralık 2018

Beşinci ulusötesi toplantı, Aralık 2018’de Brüksel’de gerçekleşti. Tüm ortaklar hazır bulundu ve her ortak, geliştirdikleri yenilikçi yaklaşımlarını sunarken ortaklar, kendi kafeleri için yeni fikirler edinme şansı buldu. El kitabı için gereken son bölümler tartışıldı ve el kitabının İngilizce sürümü birkaç hafta içinde yayınlanması kararlaştırıldı. Bundan sonra, ortakların el kitabını ana dillerine çevirmeleri gerekecektir. Bu, projenin son çıktısı olacaktır.

Dil kafeleri tüm ülkelerde iyi gitmekte, Language Voices mobil uygulaması hazır, 13 dilde birçok materyal oluşturulmuş ve el kitabı neredeyse hazır.

Belçika, özellikle kadınlar için ikinci bir dil kafe başlattı. Bu, çocuk bakımı ile birlikte, mülteci kadınların, erkekler olmadan da dili kullanma ve sosyalleşme şansına sahip oldukları bir yerdir.

İspanya, Endülüs’te farklı şehirlerde 4 dilde kafe kurdu.

Türkiye’de konuşma ve tartışma grupları da dahil olmak üzere tematik haftalar, filmler, oyunlar, kültür ve gelenekler üzerinden devam etmekte.

Hollanda, dil kafelerinin de bu ortamda çalışıp çalışamayacağını bulmak için hapishanelerdeki dil kafelerini pilot proje olarak başlattı.

İtalya ABD üniversiteleriyle birlikte çalışıyor, bu yüzden yayılması da transatlantic olarak devam etmekte.

İsveç, her hafta katılımcılar tarafından çok takdir edilen yabancılar için İsveç’teki toplantılarında “fika” (kahve ve çörekler) sunmaktadır.